Historik

Dalasalen är den gamla matsalen som står kvar sedan regementets tid i Falun. Matsalen, eller kokinrättningen, som den benämndes stod klar redan 1908 efter arkitekten Erik Josephsons ritningar. Den rymde 576 sittande soldater och är uppförd helt i trä, förutom köksdelen som är gjord i tegel. I matsalen fanns även förvaringsutrymmen, expeditioner, omklädningsrum och dagrum för kökspersonalen. På källarplanet fanns matförråd, plats för ved och kolförråd samt ett rum för ångpannorna som försåg kokgrytorna med ånga. Där stod också dieselverket och batterierna som utrustade regementet med elektricitet. Elverket flyttades dock 1912 till en egen byggnad och gjorde plats för ett insaltningsrum. De kaklade saltkaren finns idag fortfarande kvar.

Invändigt är den treskeppiga matsalen med sina höga takhöjder klädd i pärlspont som under lång tid var övertäkt med masonit. Väggen i mittskeppet, mot diskrummet dekorerades i samband med att Dalregementet funnits 50 år i Falun, 1958, med en väggmålning av Jerk Verkmäster föreställande Dalarnas vattendrag.

Matsalen målades ursprungligen i ockragul av besparingsskäl, men målades senare om i grått. På 70-talet målades den i arkitektens tilltänkta färger, rött med gula detaljer. Den nuvarande färgen är den ursprungliga.

1909 var matsalen nära att brinna ner, då dieselmotorn hade överhettats och antänt en vägg och taket ovanför. Byggnaden klarade sig, men stod i brand igen 1917. Man tror att åskan slagit ner i Exercishuset som stod bredvid matsalen. Exercishuset brann ner till grunden och svedde gaveln på matsalen, men även denna gång klarade sig matsalen.

När nya militärmatsalen, nuvarande Mediehuset, togs i bruk 1973 började man använda gamla matsalen som kallförråd. Värmesystemet som installerats 1931 kunde åter tas i bruk i och med renoveringen för några år sedan. Alla elledningar är utbytta men några gamla lampor används fortfarande. Invändigt har masoniten rivits ner till förmån för pärlsponten, 3000 fönster har kittats och allt är slutligen målat med linolja. Hösten 2003 öppnads gamla matsalen åter renoveringen kostade 13 miljoner kornor.

historik_02
Caption